Từ Vựng Về Trang Phục

30′ học tập từ vựng tiếng anh về quần áo – học tập từ vựng giờ đồng hồ anh về những loại trang phục, quần áo, thời trang giành cho nam với nữ

Video học các từ vựng giờ đồng hồ anh theo chủ thể quần áo

Video bao gồm các hình ảnh của từ vựng về quần áo, phương pháp phiên âm, phân phát âm của từng từ. Rất sinh động và dễ nhớ.


*

Dress /dres/ (n) đầm liềnSkirt /skə:t/ (n) Chân váyMiniskirt /’miniskə:t/ (n) váy đầm ngắnBlouse /blauz/ (n) Áo sơ mày nữTights /taits/ (n) Quần tấtLeather jacket /’leðə/ /’dʤækit/ (n) Áo khoác daTank đứng top /ˈtæŋk ˌtɑːp/ Áo tía lỗVest /vɛst/ (n) Áo gi lêKnickers /’nikəz/ (n) quần lót nữBra /brɑ:/ (n) Áo lót nữUnderpants /ˈʌndərˌpænts/ (n) quần con namBlazer /’bleizə/ (n) Áo khoác nam dạng vétSuit /sju:t/ (n) cỗ com lê phái mạnh hoặc bộ vét nữJeans (a pair of jeans) /dʤein/ (n) quần bòShirt /ʃə:t/ (n) Áo sơ miT-shirt /’ti:ʃə:t/ (n) áo phông, áo thunTrousers (a pair of trousers) /’trauzəz/ (n) Quần dàiSwimming costume /’swimiɳ/ /’kɔstju:m/ (n) quần áo bơiPyjamas /pə’dʤɑ:məz/ (n) bộ đồ ngủNightie (nightdress) /ˈnaɪti/ (n) váy đầm ngủOvercoat /’ouvə’kout/ (n) Áo măng tôJacket /’dʤækit/ (n) Áo khoácCardigan /’kɑ:digən/ (n) Áo len thiết lập đằng trướcJumper /’dʤʌmpə/ (n) Áo lenSweater /’swetə/ (n) Áo lenPullover /ˈpʊlˌoʊvər/ (n) Áo len chui đầuBoxer shorts /’bɔksə ʃɔ:ts/ (n) Quần đùiDinner jacket /’dinə dʤækit/ (n) Com lê đi dự tiệcRaincoat /’reinkout/ (n) Áo mưaAnorak /’ænəræk/ (N) Áo khoác bao gồm mũBikini /bɪˈkini/ (n) Áo tắm hai mảnhDressing gown /’dresiɳgaun/ (n) Áo choàng tắmTie /tai/ (n) Cà vạtBow tie /boʊ/ /tai/ (n) Nơ thắt cổ áo namStocking /’stɔkiɳ/ (n) vớ dàiSocks /sɔk/ (n) TấtButton /ˈbʌtn/ (n) KhuyPocket /ˈpɒkɪt/ (n) Túi quần áoZip /zɪp/ (n) Khóa kéoHigh heels (high-heeled shoes) /hai/ /hi:lz/ (n) giầy cao gótShoes /ʃuː/ (n) GiàySandal /’sændl/ (n) giầy xăng-đanStiletto /sti’letou/ (n) giầy gót nhọnTrainers /treinəz/ (n) giày thể thaoWellingtons /’weli t nz/ (n) Ủng cao suShoelace /ˈʃuˌleɪs/ (n) Dây giàyBoots /bu:ts/ (n) BốtSlipper /’slipə/ (n) Dép đi vào nhàGloves /glʌvz/ (n) căng thẳng tayHat /hæt/ (n) MũCap /kæp/ (n) nón lưỡi traiScarf /skɑ:f/ (n) KhănWallet /’wɔlit/ (n) Ví namPurse /pə:s/ (n) Ví nữUmbrella /ʌm’brelə/ (n) mẫu ôSunglasses /ˈsʌnˌglæsɪz/ (n) Kính râmEarring /ˈɪərˌrɪŋ, -ɪŋ/ (n) khuyên taiRing /riɳ/ (n) NhẫnLipstick /’lipstik/ (n) Son môiMake-up /’meikʌp/ (n) Đồ trang điểmBracelet /’breislit/ (n) Vòng tayNecklace /’neklis/ (n) Vòng cổWatch /wɔtʃ/ (n) Đồng hồBelt /bɛlt/ (n) Thắt lưng

Các từ bỏ vựng liên quan chủ đề quần áo

Loose /luːs/ (adj) Lỏng – Women can wear a loose shirt.Tight /taɪt/ (adj) Chật – She was wearing a tight pair of jeans.Fit /fɪt/ (v) Vừa – I tried the dress on but it didn’t fit.Wear /weə(r)/ (v) Mặc/đeo – She was wearing a new coat.Put on /pʊt/ /ɒn/ mang vào – Hurry up! Put your coat on!Take off /teɪk/ /ɒf/ cởi ra – If you’re hot, take your jacket off.Get dressed Mặc đồ dùng – Hurry up and get dressed.Get Undressed toá đồ – She began khổng lồ get undressedTie /taɪ/ (v) Thắt/buộc – Tie up your shoelaces!Untie /ʌnˈtaɪ/ (v) Tháo/cởi – Can you help me untie my tie?Do up Kéo khóa/cài cúc – He never bothers to bởi vì his jacket up.Undo túa khóa/cởi cúc – I can’t undo this zip

Với hơn 70 từ bỏ vựng trên, chúng ta cũng có thể biết phần lớn tên của các loại quần áo, phụ khiếu nại trong giờ anh. Chúc chúng ta hoc tốt!