Tra Từ Điển Tiếng Anh

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Tra từ điển tiếng anh

*
*
*

Từ điển Anh Việt.English-Vietnamese Dictionary

Từ điển Anh - Việt

Từ điển Việt - Anh

Từ điển Nga - Việt

Từ điển Việt - Nga

Từ điển Lào - Việt

Từ điển Việt - Lào

Tra cứu vớt từ bỏ điển WordNet, Từ điển Collocation. Tra cứu vớt nghữ pháp

Quý Khách rất có thể cài đặt app Phần mượt trường đoản cú điển trên Windows nhằm tra từ điển thuận tiện lúc phát âm văn uống bản bên trên Word, PDF, Website, Game, Video... Xem Hướng dẫn.

dictionary

dictionary /"dikʃənəri/ danh từ
trường đoản cú điển a walking (living) dictionary: từ điển sinh sống, tín đồ học rộng biết các (định ngữ) có tính chất từ điển, gồm đặc thù sách vở a dictionary style: văn giấy tờ dictionary English: tiếng Anh sách vở và giấy tờ
tlỗi mục
contents dictionary entry : điểm vào thỏng mục lịch trình
tự điển
IRDS (information resource dictionary system) : hệ thống từ điển tài nguyên ổn đọc tin
automatic dictionary : tự điển tự động hóa
composite external symbol dictionary : từ bỏ điển ký kết hiệu ko kể kết hợp
composite external symbol dictionary (CESD) : từ điển ký hiệu kế bên phức hợp
computer dictionary : tự điển máy tính
descriptor dictionary : trường đoản cú điển biểu hiện
dictionary code : mã từ bỏ điển
dictionary order : sản phẩm công nghệ từ từ điển
electronic commerce dictionary : từ điển điện tử
external symbol dictionary : từ bỏ điển ký kiệu ngoài
frequency dictionary : từ bỏ điển tần suất
information resource dictionary (IRD) : từ bỏ điển nguồn lên tiếng
information resource dictionary schema : sơ đồ dùng từ điển nguồn biết tin
information resource dictionary system (IRDS) : khối hệ thống tự điển tài ngulặng thông báo
integrated data dictionary : từ điển tài liệu tích hòa hợp
machine dictionary : từ bỏ điển thiết bị
main dictionary : từ điển bao gồm
mechanical dictionary : từ bỏ điển cơ giới
relocation dictionary : từ điển chuyển vị
relocation dictionary : tự điển đưa địa điểm
relocation dictionary : từ bỏ điển xác định lại
relocation dictionary : từ bỏ điển tái xác định
reverse code dictionary : từ bỏ điền mã ngược
Lĩnh vực: năng lượng điện
sách thuật ngữ
information source dictionary
từ bỏ điểm mối cung cấp báo cáo

Xem thêm: Đồng Hồ Pierre Cardin Nữ - Đồng Hồ Nữ Pierre Cardin Pcx8513L513

*

*

*

dictionary

dictionary noun

ADJ. comprehensive sầu, good | electronic, online | picture | pocket | English, French, etc. | English/French, French/English, etc. | bilingual, monolingual | learner"s, native-speaker | standard | speciamenu, technical | collocation, etymological, historical, pronunciation | biographical, encyclopedic, medical I decided lớn consult a medical dictionary.

VERB + DICTIONARY consult, look sth up in, use If you don"t know the meaning of a word, look it up in the dictionary. teaching children how khổng lồ use dictionaries | compile, write | edit | publish