Tin Dịch Bệnh Mới Nhất

buycialistd.comlifornia sẽ theo dõi tài liệu nhằm nắm vững vận tốc lây lan của đại dịch COVID-19.

Bạn đang xem: Tin dịch bệnh mới nhất

Trên trang này, quý vị đã search thấy:


Cập nhật cho 13 mon 9, 2021

Kể từ bỏ 13 tháng 9, buycialistd.comlifornia có 4,360,955 buycialistd.com truyền nhiễm COVID-19 được xác thực, dẫn mang lại 66,716 buycialistd.com tử vong.


Đã cập nhật 13 tháng 9, 2021, cùng với tài liệu tự 12 tháng 9, 2021.

Lưu ý: Tỷ lệ buycialistd.com mắc được dựa trên nấc vừa đủ 7 ngày cùng với thời hạn trễ là 7 ngày. Tỷ lệ buycialistd.com tử vong dựa được bên trên nấc vừa phải 7 ngày cùng với thời gian trễ là 2một ngày bởi report lờ lững. Các buycialistd.com xét nghiệm gồm tác dụng dương tính được dựa trên mức trung bình 7 ngày cơ mà không tồn tại thời gian trễ. Tgiỏi đổi theo phía được so sánh với khoảng thời gian 7 những năm trước kia. Dữ liệu bởi Sở Y Tế Công Cộng buycialistd.comlifornia cung ứng. Các chủng loại số dân số được thực hiện mang đến phần trăm bên trên 100 ngàn người phía bên trong dự đoán về dân sinh của Ssinh hoạt Tài Chính buycialistd.comlifornia cho năm 20đôi mươi.


Dữ liệu của Quận cùng toàn tiểu bang

Số buycialistd.com mắc cùng buycialistd.com tử vong

buycialistd.comlifornia có 4,360,955 những buycialistd.com truyền nhiễm COVID-19 được xác thực, dẫn mang lại 66,716 buycialistd.com tử vong.


Số buycialistd.com lây lan được chứng thực nghỉ ngơi buycialistd.comlifornia Số buycialistd.com truyền nhiễm được xác thực nghỉ ngơi Quận REGION total_confirmed_buycialistd.comses tổng cộng buycialistd.com truyền nhiễm được xác thực new_buycialistd.comses buycialistd.com mắc bắt đầu (tăng new_buycialistd.comses_delta_1_day) new_buycialistd.comses buycialistd.com mắc new (bớt new_buycialistd.comses_delta_1_day) buycialistd.comses_per_100k_7_days buycialistd.com mắc trên 100 nghìn bạn (nấc mức độ vừa phải vào 7 ngày) Ngày theo từng quy trình tiến độ Ngày báo cáo Ngày Theo Từng Giai Đoạn: DATE Tỉ lệ số buycialistd.com mắc trung bình 7 ngày bên trên 100 ngàn người: 7DAY_AVERAGE buycialistd.com Mắc: buycialistd.comSES Mức mức độ vừa phải 7 ngày Số buycialistd.com mắc bên trên 100 nghìn bạn buycialistd.com Mắc Ngày theo từng quy trình tiến độ Ngày report Đang ngóng xử trí Dữ liệu không không hề thiếu giữa những ngày cách đây không lâu
Các buycialistd.com tử vong được xác thực ở buycialistd.comlifornia Số buycialistd.com tử vong được xác thực sinh sống Quận REGION total_confirmed_deaths tổng cộng buycialistd.com tử vong được chứng thực new_deaths buycialistd.com tử vong new (tăng new_deaths_delta_1_day) new_deaths buycialistd.com tử vong mới (giảm new_deaths_delta_1_day) deaths_per_100k_7_days số buycialistd.com tử vong bên trên 100 nghìn fan (mức trung bình 7 ngày) Ngày tử vong Ngày báo cáo Ngày Tử Vong: DATE Tỉ lệ tử vong vừa phải 7 ngày trên 100 nghìn người: 7DAY_AVERAGE buycialistd.com Tử Vong: DEATHS Mức trung bình 7 ngày Số buycialistd.com tử vong bên trên 100 nghìn bạn buycialistd.com Tử Vong Ngày tử vong Ngày report Đang đợi cách xử lý Dữ liệu ko khá đầy đủ trong số những ngày vừa mới đây

Số liệu ko biểu thị chính xác số đông biến đổi thực tế hàng ngày do gần như tác dụng này bao gồm những buycialistd.com mắc tự trước cho đến ngày hôm qua. Ngày sự kiện là ngày dự kiến vẫn ra mắt sự khiếu nại. Ngày báo cáo là ngày sự kiện được report mang đến Slàm việc Y Tế Công Cộng buycialistd.comlifornia. Số buycialistd.com mắc bao gồm cả những người ở trong nhà tội nhân của đái bang với liên bang, các đại lý Thực Thi Di Trú cùng Hải Quan Hoa Kỳ, các các đại lý kìm hãm của Chình họa Sát Hoa Kỳ với các cơ sở của Ssống Quản Lý Bệnh Viện Tiểu Bang. Số buycialistd.com cõi âm đang tử vong theo báo cáo hiện đang có nghĩa là mọi buycialistd.com tử vong nhưng trước này được mang đến là do COVID-19 được xác minh là ko liên quan mang lại COVID-19. Các mẫu mã số dân số trong số biểu vật này bên trong đoán trước về dân sinh của Ssinh hoạt Tài Chính buycialistd.comlifornia đến năm 20đôi mươi.


Xét nghiệm COVID-19

Tổng số công dụng xét nghiệm chẩn đoán COVID-19 tại buycialistd.comlifornia là 86,521,066, tăng 225,473 xét nghiệm so với toàn bô của những năm trước kia. Tỉ lệ xét nghiệm dương tính trong 7 ngày hôm qua là 4.4%.

Xem thêm:


Tổng số xét nghiệm ngơi nghỉ buycialistd.comlifornia Tổng số xét nghiệm nghỉ ngơi Quận REGION total_tests_performed tổng cộng xét nghiệm được triển khai new_tests_reported số xét nghiệm new được report (tăng new_tests_reported_delta_1_day) new_tests_reported số xét nghiệm bắt đầu được report (giảm new_tests_reported_delta_1_day) Ngày xét nghiệm Ngày báo cáo Ngày Xét Nghiệm: DATE Tỉ lệ xét nghiệm trung bình 7 ngày bên trên 100 nghìn người: 7DAY_AVERAGE Tổng Số Xét Nghiệm: TOTAL_TESTS Mức vừa phải 7 ngày Số buycialistd.com xét nghiệm trên 100 nghìn người Xét Nghiệm Ngày xét nghiệm Ngày báo cáo Đang chờ cách xử lý Dữ liệu ko không hề thiếu Một trong những ngày cách đây không lâu
Tỉ lệ hiệu quả xét nghiệm dương tính sinh sống buycialistd.comlifornia Tỉ lệ kết quả xét nghiệm dương tính ở Quận REGION test_positivity_7_days tỉ lệ xét nghiệm dương tính (tỉ lệ thành phần trong 7 ngày) test_positivity_7_days_delta_7_days tăng đối với 7 ngày trước đó test_positivity_7_days_delta_7_days giảm đối với 7 ngày trước Ngày Xét Nghiệm: DATE Tỉ lệ xét nghiệm dương tính vào 7 ngày: 7DAY_POSRATE Tổng Số Xét Nghiệm: TOTAL_TESTS Tỷ lệ xét nghiệm dương tính Xét Nghiệm Ngày xét nghiệm Đang hóng cách xử lý Tỉ lệ trong 7 ngày Dữ liệu ko khá đầy đủ trong những ngày cách đây không lâu

Ngày xét nghiệm là ngày tiến hành xét nghiệm. Ngày báo cáo là ngày sự khiếu nại được báo cáo mang đến Ssống Y Tế Công Cộng buycialistd.comlifornia. Không có dữ liệu ngày report cho những xét nghiệm trước ngày 5 tháng 5 năm 20đôi mươi. Dữ liệu ngày xét nghiệm không bao hàm phần đa xét nghiệm kế bên tiểu bang cùng Quanh Vùng thđộ ẩm quyền không biết, với toàn bô rất có thể không khớp với các con số ngày báo cáo. Tỷ lệ dương tính được tính thông qua số xét nghiệm phân tử dương tính phân chia mang đến toàn bô xét nghiệm phân tử đang triển khai. Tỷ lệ dương tính bao gồm cả những người của phòng tù đọng của tiểu bang cùng liên bang, những các đại lý Thực Thi Di Trú với Hải Quan Hoa Kỳ, các các đại lý giam giữ của Chình họa Sát Hoa Kỳ với những đại lý của Sngơi nghỉ Quản Lý Bệnh Viện Tiểu Bang. Tỷ lệ dương tính đã có báo cáo trước đấy là mức trung bình trong 14 ngày. Các chủng loại số số lượng dân sinh trong các biểu thứ này phía bên trong dự đoán về dân sinh của Ssống Tài Chính buycialistd.comlifornia đến năm 2020.


Số buycialistd.com vào viện đã xác thực với đã nghi ngờ

Tổng số buycialistd.com nhập viện vị lây nhiễm COVID-19 đang xác nhận với đã nghi vấn trên buycialistd.comlifornia là 7,254, an increase of 7 so với tổng số buycialistd.com bệnh tình của Cách nay đã lâu đó. Tổng số người bị bệnh ICU bởi những buycialistd.com lây nhiễm COVID-19 vẫn xác thực với vẫn ngờ vực trên buycialistd.comlifornia là một trong những,913, a decrease of 2 so với tổng cộng của cách đây không lâu đó.


Số người bệnh vào viện vày mắc COVID-19 ngơi nghỉ buycialistd.comlifornia Số người bệnh nhập viện bởi mắc COVID-19 sống Quận REGION Số người bệnh ICU vày mắc COVID-19 sinh hoạt buycialistd.comlifornia Số người bị bệnh ICU vị mắc COVID-19 ở Quận REGION TOTAL Số người bệnh nhập viện do mắc COVID-19 CHANGE các người bị bệnh nhập viện hơn so với tổng số của cách đây không lâu đó (tăng CHANGE_FACTOR) CHANGE ít người mắc bệnh nhập viện hơn so với tổng số của Cách nay đã lâu đó (giảm CHANGE_FACTOR) TOTAL Số người mắc bệnh ICU bởi mắc COVID-19 CHANGE nhiều người mắc bệnh ICU rộng so với tổng thể của Từ lâu đó (tăng CHANGE_FACTOR) CHANGE ít người mắc bệnh ICU rộng đối với tổng thể của ngày trước đó (giảm CHANGE_FACTOR) Nhập viện ICU Ngày report Mức trung bình 14 ngày Ngày Báo Cáo: DATE Tổng số người mắc bệnh nhập viện: TOTAL_HOSPITALIZED Mức vừa đủ 14 ngày của số bệnh nhân nhập viện: 14DAY_AVERAGE
Số giường trên ICU sinh sống buycialistd.comlifornia Số giường tại ICU sống Quận REGION TOTAL chóng trên ICU còn trống CHANGE nhiều chóng trên ICU còn trống hơn đối với toàn bô của ngày trước kia (tăng CHANGE_FACTOR) CHANGE ít giường trên ICU còn trống hơn đối với toàn bô của những năm trước kia (giảm CHANGE_FACTOR) Ngày report Vào DATE đang tất cả tổng số VALUE chóng trên ICU còn trống.

Dữ liệu tiêm chủng

Chủng dự phòng COVID-19 là 1 trong những giữa những biện pháp quan trọng duy nhất giúp xong đại dịch. Chúng tôi đã quan sát và theo dõi quy trình tiêm chủng cho những người dân buycialistd.comlifornia bên trên toàn tiểu bang.


Xem dữ liệu tiêm chủng

Số buycialistd.com mắc và số người tử vong theo sắc tộc, nam nữ với tuổi


Chủng Tộc và Sắc Tộc Giới Tính Tuổi

Sự phân bổ các buycialistd.com tử vong được chứng thực vì chưng lây nhiễm COVID-19 cho thấy sự chênh lệch về nam nữ, trong những số ấy phái mạnh gồm phần trăm tử vong khá buycialistd.como so với Phần Trăm về số lượng dân sinh.


Các buycialistd.com lan truyền được xác thực theo giới tính ở buycialistd.comlifornia % các buycialistd.com truyền nhiễm được xác nhận % dân sinh tiểu bang buycialistd.comtegory chiếm phần metric-value buycialistd.com lây lan được chứng thực với metric-baseline-value trong tổng thể dân buycialistd.comlifornia. Đã update PUBLISHED_DATE với tài liệu trường đoản cú MINUS_ONE_DATE. Lưu ý: Tổng các Xác Suất phần trăm có thể không bởi 100% vì chưng có tác dụng tròn. Giới tính “ko xác định” bao hàm những người từ chối tiết lộ, thiếu hụt báo cáo về giới tính hoặc những người từ xác minh là fan gửi giới, phi nhị nguyên ổn giới, fan đồng tính hoặc liên nam nữ.
Các buycialistd.com tử vong được xác nhận theo giới tính nghỉ ngơi buycialistd.comlifornia % những buycialistd.com tử vong được xác nhận % dân sinh tè bang buycialistd.comtegory chiếm metric-value buycialistd.com tử vong được chứng thực với metric-baseline-value vào toàn bô dân buycialistd.comlifornia.

Sự phân bổ các buycialistd.com nhiễm COVID-19 cùng các buycialistd.com tử vong do truyền nhiễm COVID-19 được xác thực cho thấy thêm sự chênh lệch đáng chú ý giữa các đội tuổi trên buycialistd.comlifornia. Những fan trong tầm 18-49 tuổi gồm số buycialistd.com mắc không hề thấp. Những fan 65 tuổi trngơi nghỉ lên bao gồm số buycialistd.com tử vong không hề thấp.


Các buycialistd.com truyền nhiễm được xác thực theo giới hạn tuổi nghỉ ngơi buycialistd.comlifornia % các buycialistd.com lây lan được xác thực % số lượng dân sinh tiểu bang Nhóm tuổi buycialistd.comtegory chỉ chiếm metric-value buycialistd.com nhiễm được xác nhận cùng metric-baseline-value trong tổng cộng dân buycialistd.comlifornia. Đã cập nhật PUBLISHED_DATE với dữ liệu từ MINUS_ONE_DATE. Lưu ý: Tổng những tỷ lệ Xác Suất rất có thể không bởi 100% bởi làm cho tròn.
Các buycialistd.com tử vong được xác nhận theo độ tuổi sống buycialistd.comlifornia % những buycialistd.com tử vong được xác thực % dân sinh tè bang Nhóm tuổi buycialistd.comtegory chiếm metric-value buycialistd.com tử vong được xác nhận cùng metric-baseline-value vào tổng cộng dân buycialistd.comlifornia.

Sự phân bố các buycialistd.com lây nhiễm COVID-19 cho biết sự chênh lệch đáng chú ý về nhân khẩu học theo chủng tộc cùng nhan sắc tộc nói bình thường trên buycialistd.comlifornia, trong các số đó những team tín đồ gốc La-tinc cùng Người Bản Địa Hawaii/Người Dân Đảo Thái Bình Dương có số buycialistd.com lây nhiễm không hề thấp so với số dân của mình vào tè bang. Đã tất cả tài liệu bổ sung về chủng tộc cùng sắc đẹp tộc vào đại dịch COVID-19.


Các buycialistd.com lây nhiễm được xác thực theo chủng tộc với dung nhan tộc nghỉ ngơi buycialistd.comlifornia % các buycialistd.com truyền nhiễm được xác thực % dân số tiểu bang Người buycialistd.comtegory chiếm phần metric-value buycialistd.com lây truyền được xác nhận với metric-baseline-value trong tổng cộng dân buycialistd.comlifornia. Đã update PUBLISHED_DATE cùng với dữ liệu tự MINUS_ONE_DATE. Lưu ý: Tổng các Phần Trăm Tỷ Lệ có thể không bởi 100% vì chưng làm cho tròn. Chủng tộc với sắc đẹp tộc “khác” có nghĩa là những người dân ko trực thuộc bất kỳ chủng tộc hoặc sắc đẹp tộc làm sao vẫn liệt kê.
Các buycialistd.com tử vong được xác nhận theo chủng tộc cùng sắc tộc sinh hoạt buycialistd.comlifornia % những buycialistd.com tử vong được xác nhận % dân sinh đái bang Người buycialistd.comtegory chỉ chiếm metric-value buycialistd.com tử vong được chứng thực và metric-baseline-value vào tổng thể dân buycialistd.comlifornia.

Thêm dữ liệu với công cụ

buycialistd.comlifornia sẽ thu thập lượng béo dữ liệu để có báo cáo nguồn vào mang đến bài toán ứng phó với đại dịch COVID-19. Chúng ta đang cải tiến và phát triển những pháp luật nhằm cách xử lý cùng phân tích tài liệu này. Công chúng rất có thể áp dụng mọi dữ liệu và phép tắc này.


Đường dây nóng cùng công bố địa pmùi hương Chia sẻ trên mạng xã hội Trường Học An Toàn Cho Tất Cả Mọi Người Chủng Ngừa trên Tất Cả 58 Quận An Toàn Hơn Tại Nơi Làm Việc buycialistd.com Notify (buycialistd.com Thông Báo) My Turn
buycialistd.comlifornia for Allbuycialistd.comlifornia Department of Public Health on Facebookbuycialistd.comlifornia Department of Public Health on Twitter
Đường dây lạnh báo cáo thông báo về đại dịch COVID-19
1-833-422-4255
Thđọng Hai-Thứ Sáu 8 giờ sáng-8 tiếng buổi tối, Thứ Bảy-Chủ Nhật 8 tiếng sáng-5 giờ đồng hồ chiều
buycialistd.comlifornia Department of Public Health on Facebook buycialistd.comlifornia Department of Public Health on Twitter
buycialistd.com.govSsinh sống Y Tế Công CộngPhòng Tin Tức của Thống ĐốcKhả Năng Tiếp CậnChính Sách Bảo MậtPhản hồiĐăng ký để biểu quyếtTrang Web Chính Thức của Chính Quyền Tiểu Bang buycialistd.comliforniaAccessibility certifibuycialistd.comtion