Phí bảo trì đường bộ

*
*
*
*
Tất cả những loại xe ô tô đã đăng ký lưu hành đều yêu cầu nộp phí tổn đường bộ, kể cả xe đã đk nhưng không tham gia giao thông

Tuy nhiên, vào quy định cũng có đề cập những trường đúng theo được loại trừ việc đóng góp phí duy trì đường bộ bao gồm:

– Bị hủy hoại do tai nạn thương tâm hoặc thiên tai.

Bạn đang xem: Phí bảo trì đường bộ

– Bị tịch thu hoặc bị thu hồi giấy đăng ký xe, biển lớn số xe.

– Bị tai nạn đến hơn cả không thể liên tiếp lưu hành phải sửa chữa thay thế từ 30 ngày trở lên.

– Xe sale vận mua thuộc các hợp tác xã, doanh nghiệp marketing vận tải tạm ngưng lưu hành thường xuyên từ 30 ngày trở lên.

– Xe ô tô không gia nhập giao thông, không thực hiện đường thuộc khối hệ thống giao thông con đường bộ, chỉ sử dụng trong phạm vi khu đất thuộc thống trị của doanh nghiệp, bắt tay hợp tác xã như: công ty ga, cảng, khu khai thác khoáng sản, nông, lâm nghiệp cùng xe ô tô dùng làm sát hạch của tổ chức huấn luyện và giảng dạy dạy nghề lái xe.

Xem thêm:

– Xe ô tô đăng ký, đăng kiểm tại nước ta nhưng hoạt động tại nước ngoài tiếp tục từ 30 ngày trở lên.

– Xe xe hơi bị mất trộm từ bỏ 30 ngày trở lên.

– Xe cứu vớt thương, xe chữa cháy, xe chăm dùng ship hàng tang lễ, xe siêng dùng ship hàng quốc phòng, xe pháo chuyên dùng phục vụ an ninh của những lực lượng Công an.

Biểu phí đường bộ xe xe hơi mới nhất

Phí đường bộ xe 4 chỗ

Bảng lệ phí đường đi bộ xe 4 địa điểm cá nhân, không sale và marketing dịch vụ như sau:

Mức thu (nghìn đồng)1 tháng3 tháng6 tháng12 tháng18 tháng24 tháng30 tháng
Phí đường bộ xe 4 nơi đăng kí tên cá nhân1303907801.5602.2803.0003.660
Phí đường đi bộ xe 4 khu vực (trừ xe đăng ký tên cá nhân)1805401.0802.1603.1504.1505.070

Phí đường bộ xe 5 chỗ

Bảng lệ phí đường bộ xe 5 địa điểm cá nhân, không kinh doanh và kinh doanh dịch vụ như sau:

Mức thu (nghìn đồng)1 tháng3 tháng6 tháng12 tháng18 tháng24 tháng30 tháng
Phí đường đi bộ xe 5 nơi đăng kí tên cá nhân1303907801.5602.2803.0003.660
Phí đường bộ xe 5 địa điểm (trừ xe đk tên cá nhân)1805401.0802.1603.1504.1505.070

Phí đường đi bộ xe 7 chỗ

Bảng lệ phí đường bộ xe 7 khu vực cá nhân, không marketing và sale dịch vụ như sau:

Mức thu (nghìn đồng)1 tháng3 tháng6 tháng12 tháng18 tháng24 tháng30 tháng
Phí đường bộ xe 7 địa điểm đăng kí tên cá nhân1303907801.5602.2803.0003.660
Phí đường bộ xe 7 khu vực (trừ xe đăng ký tên cá nhân)1805401.0802.1603.1504.1505.070

Phí đường đi bộ xe 16 chỗ

Bảng lệ phí đường đi bộ xe 16 vị trí như sau:

Mức thu (nghìn đồng)1 tháng3 tháng6 tháng12 tháng18 tháng24 tháng30 tháng
Phí đường đi bộ xe 16 chỗ2708101.6203.2404.7306.2207.600

Phí đường bộ xe 25 chỗ

Bảng lệ phí đường đi bộ xe 25 khu vực như sau:

Mức thu (nghìn đồng)1 tháng3 tháng6 tháng12 tháng18 tháng24 tháng30 tháng
Phí đường đi bộ xe 25 chỗ3901.1702.3404.6806.8308.99010.970

Phí đường đi bộ xe 29 chỗ

Bảng lệ phí đường đi bộ xe 29 chỗ như sau:

Mức thu (nghìn đồng)1 tháng3 tháng6 tháng12 tháng18 tháng24 tháng30 tháng
Phí đường đi bộ xe 29 chỗ3901.1702.3404.6806.8308.99010.970

Phí đường đi bộ xe 45 chỗ

Bảng lệ phí đường bộ xe 45 nơi như sau:

Mức thu (nghìn đồng)1 tháng3 tháng6 tháng12 tháng18 tháng24 tháng30 tháng
Phí đường bộ xe 45 chỗ5901.7703.5407.08010.34013.59016.600

Phí đường bộ xe cung cấp tải

Bảng lệ phí đường đi bộ xe buôn bán tải như sau:

Mức thu (nghìn đồng)1 tháng3 tháng6 tháng12 tháng18 tháng24 tháng30 tháng
Phí đường đi bộ xe chào bán tải1805401.0802.1603.1504.1505.070

Phí đường bộ xe tải

Bảng lệ phí đường đi bộ xe download như sau:

Mức thu (nghìn đồng)1 tháng3 tháng6 tháng12 tháng18 tháng24 tháng30 tháng
Phí đường bộ xe sở hữu dưới 1 tấn1805401.0802.1603.1504.1505.070
Phí đường bộ xe thiết lập dưới 4 tấn1805401.0802.1603.1504.1505.070
Phí đường đi bộ xe tải từ 4 tấn mang đến dưới 8,5 tấn2708101.6203.2404.7306.2207.600
Phí đường đi bộ xe cài đặt từ 8,5 tấn đến dưới 13 tấn3901.1702.3404.6806.8308.99010.970
Phí đường đi bộ xe mua từ 13 tấn đến dưới 19 tấn5901.7703.5407.08010.34013.59016.600
Phí đường đi bộ xe cài từ 19 tấn đến bên dưới 27 tấn7202.1604.3208.64012.61016.59020.260
Phí đường đi bộ xe mua từ 27 tấn trở lên1.0403.1206.24012.48018.22023.96029.270

Phí đường bộ xe đầu kéo

Bảng lệ phí đường đi bộ xe đầu kéo như sau:

Mức thu (nghìn đồng)1 tháng3 tháng6 tháng12 tháng18 tháng24 tháng30 tháng
Phí đường bộ xe đầu kéo bên dưới 19 tấn5901.7703.5407.08010.34013.59016.600
Phí đường đi bộ xe đầu kéo từ 19t đến dưới 27 tấn7202.1604.3208.64012.61016.59020.260
Phí đường bộ xe đầu kéo từ bỏ 27 tấn mang lại dưới 40 tấn1.0403.1206.24012.48018.22023.96029.270
Phí đường đi bộ xe đầu kéo từ bỏ 40 tấn trở lên1.4304.2908.58017.16025.05032.95040.240

Lưu ý:

Mức thu của 01 tháng năm thứ 2 (từ tháng máy 13 – 24 tính từ lúc đăng kiểm cùng nộp phí) sẽ bằng 92% mức tổn phí của 01 tháng trong những bảng biểu phí đường bộ nêu trên.

Mức thu của 01 mon năm thứ 3 (từ tháng máy 25 – 30 tính từ lúc đăng kiểm và nộp phí) bằng 85% mức chi phí của 01 tháng trong các bảng biểu phí đường bộ nêu trên.