Học Phí Trường Nguyễn Khuyến

Hệ thống trường bởi vì Sở giáo dục đào tạo Đào chế tạo TPHCM công bố bao hàm các trường THPT, trung trung ương GDTX, phân hiệu bổ túc văn hóa truyền thống và ngôi trường cao đẳng, trung cung cấp tuyển sinh lớp 10 trung học.

Bạn đang xem: Học phí trường nguyễn khuyến

Thông tin rõ ràng gồm thủ tục tuyển sinh, chỉ tiêu và học phí các trường dự kiến (Xem thông tin vừa đủ tại đây).

*

(Ảnh: LH)


Dưới đây, Đài giờ đồng hồ nói nhân dân TPHCM (VOH) trích đăng tin tức tuyển sinh, học tập phí các trường tứ thục trên TPHCM. Đây là khối trường thông thường có mức học tập phícao rộng so với trường công lập, đặc biệt, với một số trong những trường quốc tế, học tập phí cao nhất có thể lên tới mức trên 48 triệu đồng/tháng.

STT

TRƯỜNG

CHỈ TIÊU

HÌNH THỨC

MỨC HỌC PHÍ

Quận 1

1

THCS và trung học phổ thông Đăng Khoa

245

Xét tuyển

Trường tứ thục, học tập 2 buổi/ngày. Nội trú, bán trú.Học phí: phí tổn nội trú - 3.000.000đ/tháng, Phí cung cấp trú - 1.000.000đ/tháng, học tập 2 buổi/ngày -1.990.000đ/tháng.

2

Tiểu học, trung học cơ sở và THPT thế giới Á Châu

800

Xét tuyển

Trường tứ thục, học tập 2 buổi/ngày (buổi chiều học lịch trình tiếng Anh). Phân phối trú.Học phí: học 2 buổi/ngày - 12.415.000 đ/tháng.

3

Tiểu học, trung học cơ sở và thpt Úc Châu

36

Xét tuyển

Trường bốn thục, học tập 1 buổi/ngày. Học phí: 4.200.000đ/tháng.

4

Tiểu học, trung học cơ sở và thpt Nam Mỹ

50

Xét tuyển

Trường tư thục, học tập 2 buổi/ngày, tăng cường tiếng Anh. Phân phối trú. Học tập phí: 9.000.000đ/tháng

5

THCS và thpt Châu Á tỉnh thái bình Dương

100

Xét tuyển

Trường tư thục, học tập 2 buổi/ngày. Phân phối trú. Học phí: 19.000.000đ/tháng.

Quận 2

6

Trường tuy nhiên ngữ quốc tế Horizon

30

Xét tuyển

Trường tứ thục, học tập 2 buổi/ngày, dạy tuy vậy ngữ Anh văn 5 môn KHTN. Nội trú, buôn bán trú.Học phí: giá tiền nội trú - 7.500.000đ/tháng, Phí bán trú - 1.000.000đ/tháng, học tập 2 buổi/ngày -23.000.000đ/tháng.

Quận 3

7

Tiểu học, thcs và thpt Tây Úc

40

Xét tuyển

Trường tứ thục, bức tốc tiếng Anh, học tập 2 buổi/ngày. Nội trú, bán trú.Học phí: tầm giá nội trú - 5.500.000 đ/tháng, Phí buôn bán trú - 2.750.000 đ/tháng, học tập 2 buổi/ngày -12.100.000đ/tháng.

Quận 5

8

THCS và thpt An Đông

240

Xét tuyển

Trường tư thục, học tập 2 buổi/ngày.Học phí: học tập 2 buổi/ngày - 1.490.000đ/tháng.

9

THPT Thăng Long

450

Xét tuyển

Trường tư thục, học tập 1 buổi/ngày, học tập 2 buổi/ngày. Nội trú, cung cấp trú.Học phí: tầm giá nội trú - 2.500.000đ/tháng, Phí cung cấp trú - 800.000đ/tháng, học 1 buổi/ngày -850.000đ/tháng; học 2 buổi/ngày - 1.550.000đ/tháng.

10

THPT Văn Lang

60

Xét tuyển

Trường tư thục, học 1 buổi/ngày, buôn bán trú. Nước ngoài ngữ Anh - Hoa.Học phí: Phí bán trú - 1.200.000đ/tháng, học 1 buổi/ngày - 2.292.000đ/tháng.

11

THCS và trung học phổ thông Quang Trung Nguyễn Huệ

250

Xét tuyển

Trường tư thục, học 2 buổi/ngày, Nội trú, bán trú.Học phí: chi phí nội trú - 4.700.000đ/tháng, Phí buôn bán trú - 970.000đ/tháng; học 2 buổi/ngày -3.700.000đ/tháng.

Quận 6

12

THCS và trung học phổ thông Phan Bội Châu

150

Xét tuyển

Trường bốn thục, học 2 buổi/ngày, Nội trú, cung cấp trú.Học phí: phí nội trú - 4.800.000đ/tháng, Phí cung cấp trú - 2.600.000đ/tháng, học tập 2 buổi/ngày -1.900.000đ/tháng.

13

THPT Quốc Trí

200

Xét tuyển

Trường tư thục, học tập 2 buổi/ngày, buôn bán trú.Học phí: Phí cung cấp trú - 2.870.000đ/tháng, học 2 buổi/ngày - 1.800.000đ/tháng.

14

THCS và thpt Đào Duy Anh

180

Xét tuyển

Trường tứ thục, học tập 2 buổi/ngày. Nội trú; cung cấp trú.Học phí: giá thành nội trú - 2.000.000đ/tháng; Phí bán trú - 980.000đ/tháng; học tập 2 buổi/ngày -1.690.000đ/tháng.

15

THPT Phú Lâm

300

Xét tuyển

Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú, buôn bán trú.Học phí: chi phí nội trú - 2.100.000đ/tháng; Phí bán trú - 950.000đ/tháng; học tập 2 buổi/ngày -1.500.000đ/tháng.

Quận 7

16

THCS và thpt Đinh Thiện Lý

180

Xét tuyển

Trường bốn thục, học 2 buổi/ngày. Buôn bán trú.Học phí: học 2 buổi/ngày - 11.030.000đ/tháng

17

THCS và thpt Sao Việt

200

Xét tuyển

Trường tứ thục; học tập 2 buổi/ngày. Nội trú, bán trú.

18

THCS và trung học phổ thông Đức Trí

300

Xét tuyển

Trường tư thục; học 2 buổi/ngày. Nội trú, bán trú.Học phí: chi phí nội trú - 2.200.000đ/tháng, Phí bán trú - 630.000đ/tháng, học tập 2 buổi/ngày -3.200.000đ/tháng.

19

Tiểu học, thcs và THPT thế giới Canada

100

Xét tuyển

Trường tư thục, học tập 2 buổi/ngày. Chương trình song ngữ. Nội trú, chào bán trú.Học phí: học tập 2 buổi/ngày - 21.000.000đ/tháng.

Quận 9

20

Tiểu học, trung học cơ sở và thpt Ngô Thời Nhiệm

850

Xét tuyển

Trường bốn thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú, cung cấp trú.Học phí: phí tổn nội trú - 1.400.000đ/tháng, học 2 buổi/ngày - 2.700.000đ/tháng.

21

THCS và thpt Hoa Sen

780

Xét tuyển

Trường tư thục. Học tập 2 buổi/ngày. Nội trú, buôn bán trú.Học phí: giá tiền nội trú - 3.265.000đ/tháng, Phí cung cấp trú - 2.085.000đ/tháng. Học 2 buổi -1.425.000đ/tháng.

Quận 10

22

Tiểu học, thcs và trung học phổ thông Vạn Hạnh

350

Xét tuyển

Trường tư thục, học 2 buổi/ngày.Học phí: học tập 2 buổi/ngày - 2.050.000đ/tháng

23

THCS và thpt Duy Tân

200

Xét tuyển

Trường bốn thục, học tập 2 buổi/ngày.Học phí: tổn phí nội trú - 6.200.000đ/tháng, Phí cung cấp trú - 3.700.000đ/tháng. Học 2 buổi -2.400.000đ/tháng.

24

Tiểu học, thcs và thpt Việt Úc

360

Xét tuyển

Trường tư thục, học tập 2 buổi/ngày. Cung cấp trú. Tăng tốc tiếng AnhHọc phí: học tập 2 buổi/ngày - 24.917.600 đ/tháng

25

Tiểu học, trung học cơ sở và thpt Hòa Bình

300

Xét tuyển

Trường tư thục, học tập 2 buổi/ngày. Bán trú. Học phí: Phí bán trú - 1.000.000đ/tháng; học tập 2 buổi/ngày - 1.800.000đ/tháng.

Quận 11

26

Tiểu học, thcs và thpt Trương Vĩnh Ký

875

Xét tuyển

Trường bốn thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú, buôn bán trú.Học phí: tổn phí nội trú - 4.100.000đ/tháng; buôn bán trú - 1.350.000đ/tháng; học tập 2 buổi/ngày -2.500.000đ/tháng.

27

THPT Việt Mỹ Anh

60

Xét tuyển

Trường bốn thục, học tập 1 buổi/ngày.Học phí: học 1 buổi/ngày - 9.500.000đ/tháng.

28

THPT è Quốc Tuấn

150

Xét tuyển

Trường tứ thục, học tập 2 buổi/ngày. Nội trú; chào bán trú.Học phí: giá tiền nội trú - 4.670.000đ/tháng; cung cấp trú - 1.273.000đ/tháng; học tập 2 buổi/ngày -1.680.000đ/tháng.

Quận 12

29

THCS và thpt Hoa Lư

300

Xét tuyển

Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú, bán trú.Học phí: học tập 2 buổi/ngày - 1.360.000đ/tháng.

30

THCS và trung học phổ thông Bắc Sơn

72

Xét tuyển

Trường bốn thục, học tập 2 buổi/ngày. Nội trú; buôn bán trú.Học phí: giá thành nội trú - 2.400.000đ/tháng; Phí cung cấp trú - 1.400.000đ/tháng; học tập 2 buổi/ngày -2.200.000đ/tháng.

31

THCS và trung học phổ thông Lạc Hồng

300

Xét tuyển

Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú; chào bán trú. Tăng cường tiếng Anh.Học phí: tổn phí nội trú - 1.716.000đ/tháng; Phí chào bán trú - 660.000đ/tháng; học tập 2 buổi/ngày -1.350.000đ/tháng.

32

THPT Việt Âu

350

Xét tuyển

Trường tứ thục, học tập 2 buổi/ngày. Nội trú, chào bán trú. Tăng cường tiếng Anh.Học phí: mức giá nội trú - 800.000đ/tháng, Phí cung cấp trú - 200.000đ/tháng, học tập 2 buổi/ngày -1.900.000đ/tháng.

33

Tiểu học, thcs và trung học phổ thông Mỹ Việt

240

Xét tuyển

Trường tứ thục, học tập 2 buổi/ngày. Nội trú, phân phối trú.Học phí: tổn phí nội trú - 2.040.000đ/tháng, Phí bán trú - 1.600.000đ/tháng, học 2 buổi/ngày -2.040.000đ/tháng.

34

THCS - thpt Bạch Đằng

300

Xét tuyển

Trường tư thục, học tập 2 buổi/ngày. Nội trú, bán trú.Học phí: tầm giá nội trú - 2.600.000đ/tháng; Phí phân phối trú - 800.000đ/tháng; học 2 buổi/ngày -900.000đ/tháng.

35

THCS - thpt Ngọc Viễn Đông

150

Xét tuyển

Trường tứ thục, học tập 1 buổi/ngày. Nội trú, buôn bán trú.Học phí: mức giá nội trú - 4.000.000đ/tháng; Phí buôn bán trú - 1.500.000đ/tháng; học 2 buổi/ngày -1.000.000đ/tháng.

36

Tiểu học, thcs và trung học phổ thông Tuệ Đức

80

Xét tuyển

Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú; cung cấp trú.Học phí: giá tiền nội trú - 2.600.000đ/tháng; Phí chào bán trú - 1.000.000đ/tháng; học 2 buổi/ngày -6.000.000đ/tháng.

Quận Tân Bình

37

THCS - trung học phổ thông Nguyễn Khuyến

2.070

Xét tuyển

Trường tứ thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú; buôn bán trú.Học phí: giá tiền nội trú - 4.140.000đ/tháng, Phí bán trú - 1.600.000đ/tháng, học 2 buổi/ngày -2.215.000đ/tháng.

38

THCS - thpt Thái Bình

120

Xét tuyển

Trường bốn thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú; buôn bán trú.Học phí: phí tổn nội trú - 4.500.000đ/tháng; Phí cung cấp trú - 1.100.000đ/tháng; học 2 buổi/ngày -4.000.000đ/tháng.

Xem thêm:

39

Tiểu học, thcs và trung học phổ thông Thanh Bình

600

Xét tuyển

Trường bốn thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú, bán trú.Học phí: học tập 2 buổi/ngày - 2.500.000đ/tháng.

40

THCS - trung học phổ thông Việt Thanh

200

Xét tuyển

Trường tư thục, học tập 2 buổi/ngày. Nội trú. Cung cấp trú. Tăng tốc tiếng Anh.Học phí: mức giá nội trú - 3.302.000đ/tháng; Phí phân phối trú - 1.417.000đ/tháng. Học tập 2 buổi/ngày -1.565.000đ/tháng

41

THCS - trung học phổ thông Bác Ái

100

Xét tuyển

Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú, cung cấp trú.Học phí: tổn phí nội trú - 5.400.000đ/tháng, Phí chào bán trú - 3.150.000đ/tháng, học 2 buổi/ngày -1.900.000đ/tháng.

42

Tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Thái Bình Dương

16

Xét tuyển

Trường tứ thục, học 2 buổi/ngày. Cung cấp trúHọc phí: Phí phân phối trú - 3.300.000đ/tháng; học 2 buổi/ngày - 6.300.000đ/tháng.

43

THCS và thpt Hai Bà Trưng

120

Xét tuyển

Trường tứ thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú; cung cấp trú.Học phí: tầm giá nội trú - 2.300.000đ/tháng; Phí phân phối trú - 400.000đ/tháng; học tập 2 buổi/ngày -2.000.000đ/tháng.

44

THPT Thủ Khoa Huân

120

Xét tuyển

Trường tứ thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú; chào bán trú.Học phí: chi phí nội trú - 3.500.000đ/tháng; Phí chào bán trú - 1.000.000đ/tháng; học tập 2 buổi/ngày -1.600.000đ/tháng.

45

Tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Việt Mỹ

90

Xét tuyển

Trường bốn thục, học 1 buổi/ngày, học tập 2 buổi/ngày. Nội trú; chào bán trú.Học phí: phí nội trú - 6.475.000đ/tháng, Phí bán trú - 3.025.000đ/tháng, học 2 buổi/ngày -9.625.000đ/tháng, học tập 1 buổi/ngày - 6.738.000đ/tháng.

Quận Tân Phú

46

THCS và trung học phổ thông Khai Minh

500

Xét tuyển

Trường tứ thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú; phân phối trú.Học phí: tầm giá nội trú - 2.000.000đ/tháng, Phí chào bán trú - 600.000đ/tháng, học 2 buổi/ngày -1.200.000đ/tháng.

47

THCS và thpt Nhân Văn

240

Xét tuyển

Trường tư thục, học tập 2 buổi/ngày. Nội trú, buôn bán trú.Học phí: phí tổn nội trú - 2.950.000đ/tháng; Phí phân phối trú - 1.150.000đ/tháng; học 2 buổi/ngày -2.000.000đ/tháng.

48

THCS và thpt Trí Đức

660

Xét tuyển

Trường bốn thục, học tập 1 buổi/ngày, học 2 buổi/ngày. Nội trú, phân phối trú.Học phí: tầm giá nội trú - 1.120.000đ/tháng; Phí cung cấp trú - 1.120.000đ/tháng; học 2 buổi/ngày -1.120.000đ/tháng, học 1 buổi/ngày - 960.000đ/tháng.

49

Tiểu học, trung học cơ sở và thpt Quốc văn sử dụng Gòn

100

Xét tuyển

Trường bốn thục, học 2 buổi/ngày.

Học phí: học 2 buổi/ngày - 2.100.000đ/tháng

50

THCS và thpt Tân Phú

400

Xét tuyển

Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú, chào bán trú. Tăng tốc tiếng Anh.

Học phí: mức giá nội trú - 2.000.000đ/tháng; Phí buôn bán trú - 500.000đ/tháng; học 2 buổi/ngày -

2.900.000đ/tháng.

51

THPT Minh Đức

150

Xét tuyển

Trường tứ thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú; bán trú.Học phí: tổn phí nội trú - 3.870.000đ/tháng; Phí chào bán trú - 1.000.000đ/tháng; học tập 2 buổi/ngày -1.620.000 đ/tháng

52

THCS và thpt Hồng Đức

600

Xét tuyển

Trường bốn thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú; bán trú.Học phí: phí nội trú - 5.575.000đ/tháng; Phí phân phối trú - 3.100.000đ/tháng; học 2 buổi/ngày -2.000.000đ/tháng.

53

THPT Nhân Việt

450

Xét tuyển

Trường bốn thục, học tập 2 buổi/ngày. Nội trú; chào bán trú.Học phí: giá thành nội trú - 3.000.000đ/tháng; Phí chào bán trú - 800.000đ/tháng; học tập 2 buổi/ngày -1.500.000đ/tháng

54

THPT nai lưng Cao Vân

840

Xét tuyển

Trường tư thục, học 1 buổi/ngày, học tập 2 buổi/ngày. Nội trú, bán trú.Học phí: chi phí nội trú - 2.850.000đ/tháng, Phí buôn bán trú - 800.000đ/tháng, học 2 buổi/ngày -1.650.000đ/tháng, học 1 buổi/ngày - 950.000đ/tháng.

55

THPT è Quốc Toản

100

Xét tuyển

Trường tư thục, học tập 1 buổi/ngày, học 2 buổi/ngày. Nội trú, buôn bán trúHọc phí: tổn phí nội trú - 1.600.000đ/tháng; Phí cung cấp trú - 800.000đ/tháng; học tập 2 buổi/ngày -1.200.000đ/tháng; học 1 buổi/ngày - 600.000đ/tháng.

56

THPT Vĩnh Viễn

450

Xét tuyển

Trường bốn thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú, bán trú.Học phí: giá thành nội trú - 3.600.000đ/tháng; Phí cung cấp trú- 1.200.000đ/tháng; học tập 2 buổi/ngày -1.800.000đ/tháng.

57

THPT Thành Nhân

350

Xét tuyển

Trường tư thục, học tập 2 buổi/ngày. Nội trú, bán trú. Bức tốc tiếng Anh.Học phí: học 2 buổi/ngày - 2.200.000đ/tháng

58

THCS và thpt Đinh Tiên Hoàng

120

Xét tuyển

Trường tứ thục, học tập 2 buổi/ngày. Nội trú; cung cấp trú.Học phí: tổn phí nội trú - 3.550.000đ/tháng; Phí phân phối trú - 950.000đ/tháng; học tập 2 buổi/ngày -2.250.000đ/tháng

59

THCS và trung học phổ thông Nam Việt

1.450

Xét tuyển

Trường tứ thục, học tập 2 buổi/ngày. Nội trú, cung cấp trú. Bức tốc tiếng Anh.Học phí: tầm giá nội trú - 4.020.000đ/tháng; Phí bán trú - 1.735.000đ/tháng; học tập 2 buổi/ngày -1.275.000đ/tháng.

60

THCS và trung học phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm

240

Xét tuyển

Trường tư thục, học 1 buổi/ngày, học tập 2 buổi/ngày. Nội trú, chào bán trú.Học phí: giá tiền nội trú - 3.200.000đ/tháng, Phí phân phối trú - 1.040.000đ/tháng; học 1 buổi/ngày -1.100.000đ/tháng; học 2 buổi/ngày - 1.900.000đ/tháng

Quận Bình Thạnh

61

THPT Đông Đô

100

Xét tuyển

Trường tư thục, học tập 2 buổi/ngày. Cung cấp trú.Học phí: Phí bán trú - 900.000đ/tháng, học tập 2 buổi/ngày - 1.550.000đ/tháng.

62

Tiểu học, thcs và trung học phổ thông Mùa Xuân

80

Xét tuyển

Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Buôn bán trú. Lịch trình Bộ giáo dục và Đào tạo việt nam vàchương trình được trao giấy phép của Bang Massachusett (tiếng Anh-Toán-Khoa học).Học phí: Phí phân phối trú 1.995.000đ/tháng, học tập 2 buổi/ngày - 22.185.000đ/tháng.

Quận Phú Nhuận

63

Tiểu học, thcs và thpt Quốc Tế

40

Trường bốn thục, học tập 2 buổi/ngày. Nội trú, chào bán trú. Gồm lớp dạy tăng tốc các môn khoa họctự nhiên (hoặc Toán) bởi tiếng Anh.Học phí: học 2 buổi/ngày - 11.650.000đ/tháng

64

THCS - thpt Việt Anh

250

Trường bốn thục, học 2 buổi. Nội trú, buôn bán trú.Học phí: giá tiền nội trú - 4.754.000đ/tháng, Phí chào bán trú - 2.376.000đ/tháng, học 2 buổi/ngày -10.998.000đ/tháng.

65

THPT Hưng Đạo

120

Trường tư thục, học 1 buổi/ngày, học 2 buổi/ngày. Buôn bán trú.Học phí: Phí phân phối trú - 600.000đ/tháng; học tập 2 buổi/ngày - 1.700.000đ/tháng; học 1 buổi/ngày -1.000.000đ/tháng.

Quận gò Vấp

66

Trường rộng rãi Dân lập Hermann Gmeiner

180

Trường dân lập, học tập 1 buổi/ngày, học tập 2 buổi/ngày. Chào bán trú.Học phí: Phí bán trú - 1.850.000đ/tháng, học tập 2 buổi/ngày - 520.000đ/tháng, học tập 1 buổi/ngày -485.000đ/tháng.

67

THCS - trung học phổ thông Hồng Hà

800

Trường tư thục, học tập 2 buổi/ngày. Nội trú, cung cấp trú.Học phí: phí nội trú - 6.700.000đ/tháng; Phí buôn bán trú - 3.495.000đ/tháng; học tập 2 buổi/ngày -2.200.000đ/tháng.

68

THCS - trung học phổ thông Phạm Ngũ Lão

600

Trường tứ thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú, chào bán trúHọc phí: mức giá nội trú - 3.200.000đ/tháng; Phí buôn bán trú - 920.000đ/tháng; học tập 2 buổi/ngày -1.600.000đ/tháng.

69

THPT Lý Thái Tổ

300

Trường tứ thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú; phân phối trú.Học phí: giá thành nội trú - 2.950.000đ/tháng; Phí buôn bán trú - 800.000đ/tháng; học tập 2 buổi/ngày -1.850.000đ/tháng.

70

THPT Đào Duy Từ

90

Trường tứ thục, học tập 2 buổi/ngày. Nội trú; buôn bán trú.Học phí: phí tổn nội trú - 4.350.000đ/tháng; Phí chào bán trú - 2.150.000đ/tháng; học 2 buổi/ngày -1.500.000đ/tháng.

71

Tiểu học, trung học cơ sở và thpt Nguyễn Tri Phương

300

Trường bốn thục, học tập 1 buổi/ngày, học 2 buổi/ngày. Nội trú; bán trú.Học phí: chi phí nội trú - 4.800.000đ/tháng; Phí chào bán trú - 2.350.000đ/tháng; học tập 2 buổi/ngày -1.650.000đ/tháng; học tập 1 buổi/ngày - 800.000đ/tháng

72

THPT Đông Dương

420

Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú, buôn bán trúHọc phí: giá thành nội trú - 3.000.000đ/tháng, Phí bán trú - 1.500.000đ/tháng, học 2 buổi/ngày -2.500.000đ/tháng.

73

THPT Việt Nhật

150

Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú, bán trú.Học phí: giá tiền nội trú - 3.400.000đ/tháng, Phí bán trú - 1.200.000đ/tháng, học 2 buổi/ngày -2.725.000đ/tháng.

74

THCS và thpt Phùng Hưng

90

Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú.Học phí: tổn phí nội trú - 3.000.000đ/tháng, học tập 2 buổi/ngày - 1.500.000đ/tháng.

Quận Thủ Đức

75

THPT An Dương Vương

350

Trường bốn thục, học tập 2 buổi/ngày. Nội trú; phân phối trú.

Học phí: mức giá nội trú - 4.900.000đ/tháng; Phí phân phối trú - 2.600.000đ/tháng; học 2 buổi/ngày -

2.900.000đ/tháng.

76

THPT Bách Việt

150

Trường bốn thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú, cung cấp trú.Học phí: chi phí nội trú - 5.230.000đ/tháng, Phí cung cấp trú - 1.650.000đ/tháng, học tập 2 buổi/ngày -2.850.000đ/tháng.

Quận Bình Tân

77

Tiểu học, trung học cơ sở và THPT ngôi sao sáng Nhỏ

40

Trường bốn thục, học 2 buổi/ngày. Phân phối trú.Học phí: 11.899.000đ/tháng.

78

THCS và trung học phổ thông Phan Châu Trinh

525

Trường bốn thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú; bán trú.Học phí: mức giá nội trú - 2.700.000đ/tháng; Phí bán trú - 830.000đ/tháng, học 2 buổi/ngày -1.500.000đ/tháng.

79

THCS và thpt Ngôi Sao

180

Trường tư thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú; bán trú.Học phí: giá tiền nội trú - 6.830.000đ/tháng; Phí bán trú - 5.030.000đ/tháng. Học tập 2 buổi/ngày -4.580.000đ/tháng.

80

Tiểu học, thcs và trung học phổ thông Chu Văn An

210

Trường tứ thục, học tập 2 buổi/ngày. Nội trú, bán trú.Học phí: giá tiền nội trú - 900.000đ/tháng; Phí bán trú - 500.000đ/tháng; học 2 buổi/ngày -1.750.000đ/tháng.

81

THPT nai lưng Nhân Tông

120

Trường bốn thục, học tập 2 buổi/ngày. Nội trú; chào bán trú.Học phí: phí nội trú - 3.200.000đ/tháng; cung cấp trú - 800.000đ/tháng; học 2 buổi/ngày -1.600.000đ/tháng.

Huyện Bình Chánh

82

Tiểu học, thcs và thpt Bắc Mỹ

50

Trường bốn thục, học 2 buổi/ngày. Nội trú. Chào bán trúHọc phí: giá tiền nội trú - 9.600.000đ/tháng; Phí phân phối trú - 3.375.000đ/tháng, học 2 buổi/ngày -48.060.000đ/tháng.