Đề trắc nghiệm tiếng anh

Phân biệt "there" cùng "it"

"_______ "s somebody at the door. Xuất hiện it, _______ must be Carl", bạn sẽ điền "there" với "it" ra làm sao vào các chỗ trống trong câu trên?

Bài tập điền giới từ giờ đồng hồ Anh

"Jenny was standing ____ the front of the queue". Bạn cần điền giới từ nào vào nơi trống để dứt câu?

Phân biệt "can", "could" cùng "be able to"

"You _____ stay until late tonight if you want", các bạn sẽ điền "can", "could" giỏi "are able to" vào chỗ trống vào câu trên?

Bài tập về câu điều kiện trong giờ Anh

"When you (start) the test, I will be praying for you", các bạn sẽ chia động từ "start" vậy nào để câu trên đúng ngữ pháp của câu điều kiện?

Điền giới từ thua cuộc danh từ giờ đồng hồ Anh

"They have no hope ____ succeeding". Bạn cần điền "for", "of" xuất xắc "on" vào vị trí trống để xong xuôi câu?

Phân biệt tính tự đuôi "ing" với "ed"

"Her behaviour was really _______. Her teacher felt _______". Trong câu trên, bạn sẽ điền "irritating" với "irritated" cho vị trí nào?


Bạn đang xem: Đề trắc nghiệm tiếng anh


Bài tập với cấu tạo "I wish", "If only"

"I wish my train _______ now. I’m going khổng lồ be late for work again", các bạn sẽ điền "had come", "would come" hay "would have come" vào chỗ trống trong câu trên?Luyện tập về đại trường đoản cú chỉ nam nữ trong giờ đồng hồ Anh

"Someone crashed _______ car into our restaurant last night", bạn sẽ điền "our", "their" hay "your" vào vị trí trống vào câu trên?Bài tập về các dạng câu hỏi trong giờ đồng hồ Anh

"What ______?", các bạn sẽ điền "are you waiting", "you"re waiting for" giỏi "are you waiting for" vào vị trí trống vào câu trên?Xem thêm:

Điền giới tự để hoàn thành câu

"The report focuses ____ social problems". Bạn phải điền giới trường đoản cú "at", "in" tốt "on" vào địa điểm trống để xong xuôi câu?Bài tập về câu thụ động dùng đụng từ tường thuật

"It _______ for quite some time", bạn sẽ điền "is said khổng lồ happen", "is said that this has been happening" xuất xắc "is said this to lớn be happening" vào vị trí trống?


Chọn "Of" giỏi "From"?

"It differs ____ their last suggestion". Bạn phải điền giới tự "of" hay "from" vào nơi trống để kết thúc câu?


Bài tập về các giới từ vận động trong tiếng Anh

"Along", "across", "over"... đông đảo là những giới từ bỏ chỉ sự đưa động. Bài bác tập bên dưới đây sẽ giúp đỡ bạn rèn kĩ năng sử dụng chúng trong nhiều ngữ cảnh.


Trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh về câu điều kiện

"If you"d told me earlier, I _______ khổng lồ help you the other day". Bạn phải điền gì vào khu vực trống để kết thúc câu?


Bài tập giờ đồng hồ Anh cùng với "would rather", "would prefer"

"I _______ become a pianist", các bạn sẽ điền "would rather", "would prefer" tuyệt "rather", "prefer" vào vị trí trống trong câu trên?


Tìm chi phí tố tủ định của từ giờ Anh

"Comparable" sở hữu nghĩa có thể so sánh được. Vậy trường đoản cú trái nghĩa cùng với nó là "Incomparable" tốt "Uncomparable"?


Bài tập về từ bỏ nối trong giờ Anh

"I wanted khổng lồ save some money, but I ______ lost a lot of money", bạn sẽ điền "obviously", "actually" hay "at least" vào vị trí trống vào câu trên?

Trắc nghiệm giới từ tiếng Anh

"Green pepper is very rich _______ vi-ta-min C". Bạn cần điền giới từ như thế nào vào khu vực trống để hoàn thành câu?

Luyện tập cách vấn đáp ngắn gọn gàng với "neither", "either"

"A: "Sophia isn"t coming with us." B: "And _____.", bạn sẽ điền "so isn"t Emily", "neither is Emily" xuất xắc "either isn"t Emily" vào vị trí trống?

Luyện tập về câu hỏi với tự "Whose"

"_____ that man at the table?", bạn sẽ điền "Whos", "Who"s" giỏi "Whose" để điền vào nơi trống vào câu trên?