Center of excellence là gì

a place or an organization that is known for doing a particular activity very well, và that is involved in new developments, new ways of working, etc.:

Bạn đang xem: Center of excellence là gì

Eight Chilean scientific centres of excellence have won new funding khổng lồ strengthen và expand their activities.
 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của doanh nghiệp với English Vocabulary in Use từ bỏ buycialistd.com.Học các từ các bạn cần tiếp xúc một bí quyết tự tin.


*

*

Trang nhật ký cá nhân

Pouring your heart out & bottling it up (Showing và not showing emotions, Part 2)


*

*

Xem thêm: Tiểu Sử Bích Phương Cao Bao Nhiêu, Chiều Cao Của Bích Phương Là Bao Nhiêu

cải cách và phát triển Phát triển từ bỏ điển API Tra cứu bằng cách nháy lưu ban chuột các tiện ích kiếm tìm kiếm tài liệu cấp phép
giới thiệu Giới thiệu kỹ năng truy cập buycialistd.com English buycialistd.com University Press thống trị Sự chấp thuận bộ lưu trữ và Riêng tứ Corpus Các luật pháp sử dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey Giúp chúng tôi cải thiện trải nghiệm về từ bỏ Điển buycialistd.com của bạn. Đóng có tác dụng bài khảo sát điều tra /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 giờ đồng hồ Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語