Giáo Dục

Giới thiệuSơ đồ cơ cấu tổ chức tổ chức cỗ máyChức năng nhiệm vụĐặc điểm địa hìnhTin tức sự kiệnDịch vụ côngĐầu tứ - phát triểnQuy hoạchDự án, chủ yếu sách, nguồn vốnĐất và người Thành Sen
*

hatinh.gov.vn

II. Ban lãnh đạo

Trưởng phòng: trần Thị Thủy Nga

Phó Trưởng phòng: è Hưng Quốc

III.Vị trí và chức năng

1. Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tác là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban dân chúng thành phố, có tính năng tham mưu, giúp Uỷ ban dân chúng thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các nghành nghề dịch vụ giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, lịch trình và nội dung giáo dục đào tạo và đào tạo; tiêu chuẩn chỉnh nhà giáo với tiêu chuẩn cán bộ cai quản giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở đồ vật chất, sản phẩm trường học với đồ nghịch trẻ em; quy định thi cử và cấp cho văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

Bạn đang xem: Giáo dục

2. Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo có tư phương pháp pháp nhân, tất cả con lốt và tài khoản riêng; chịu đựng sự chỉ đạo, làm chủ về tổ chức, biên chế và công tác của Uỷ ban quần chúng. # thành phố; đồng thời chịu sự chỉ đạo, phía dẫn, đánh giá về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở giáo dục và Đào tạo.

IV. Trọng trách và quyền hạn:

1. Trình Ủy ban dân chúng thành phố:

a) Dự thảo văn phiên bản hướng dẫn thực hiện cơ chế chính sách, pháp luật, các quy định của Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh về hoạt động giáo dục trên địa bàn;

b) Dự thảo quyết định, chỉ thị, kế hoạch 5 năm, thường niên và chương trình, nội dung cách tân hành chính nhà nước về lĩnh vực giáo dục và huấn luyện và đào tạo trên địa bàn;

c) Dự thảo quy hướng mạng lưới những trường trung học tập cơ sở, trường phổ thông có rất nhiều cấp học (trừ cung cấp trung học tập phổ thông), trường tiểu học, cơ sở giáo dục mầm non cùng Trung trung tâm học tập xã hội trên địa phận theo trả lời của Sở giáo dục đào tạo và Đào tạo;

d) Dự thảo các quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, đình chỉ hoạt động, giải thể những các cơ sở giáo dục đào tạo công lập, gồm: ngôi trường trung học cơ sở, trường phổ thông có rất nhiều cấp học tập (trừ cấp trung học tập phổ thông), trường tiểu học, cơ sở giáo dục và đào tạo mầm non; cho phép thành lập, đình chỉ hoạt động, giải thể những trường, các cơ sở giáo dục và đào tạo ngoài công lập thuộc quyền quản lý của Uỷ ban nhân dân tp theo khí cụ của pháp luật.

2. Hướng dẫn và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch phát triển giáo dục ngơi nghỉ địa phương sau khi được cấp bao gồm thẩm quyền phê duyệt; phía dẫn, tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách về thôn hội hóa giáo dục; huy động, quản lí lý, sử dụng các nguồn lực để cách tân và phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo trên địa bàn; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục điều khoản và tin tức về giáo dục; chỉ đạo và tổ chức thực hiện cải tân hành thiết yếu nhà nước thuộc nghành nghề dịch vụ giáo dục bên trên địa bàn; triển khai mục tiêu, công tác nội dung, kế hoạch, siêng môn, nghiệp vụ, các vận động giáo dục, thông dụng giáo dục; công tác làm việc tuyển sinh, thi cử, xét duyệt, cấp phép văn bằng, bệnh chỉ đối với các cơ sở giáo dục đào tạo và huấn luyện trên địa bàn.

3. Xuất bản kế hoạch và tổ chức triển khai đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo cùng cán bộ quản lý giáo dục những ngành học, cấp cho học trong phạm vi cai quản của thành phố sau khoản thời gian được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4. Tổ chức ứng dụng những kinh nghiệm, thành tựu khoa học technology tiên tiến vào giáo dục, tổng kết khiếp nghiệm, ý tưởng sáng tạo của địa phương.

5. Phía dẫn, kiểm tra, thanh tra cùng tổ chức triển khai công tác thi đua, khen thưởng so với các cơ sở giáo dục đào tạo và huấn luyện và giảng dạy trên địa bàn; kiến tạo và nhân điển hình nổi bật tiên tiến về giáo dục đào tạo trên địa bàn thành phố.

6. Hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở giáo dục đào tạo và huấn luyện và đào tạo công lập trực thuộc phạm vi cai quản của thành phố xây dựng planer biên chế; tổng đúng theo biên chế của những cơ sở giáo dục công lập ở trong phạm vi thống trị của thành phố, trình cấp gồm thẩm quyền quyết định.

Xem thêm:

7. Giúp Ủy ban nhân dân thành phố hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc triển khai cơ chế từ bỏ chủ, tự phụ trách về nhiệm vụ, tổ chức, biên chế, tài chính các cơ sở giáo dục và giảng dạy công lập theo phân cung cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và dụng cụ của pháp luật.

8. Phối phù hợp với Phòng Tài thiết yếu - planer lập dự trù và phân bổ ngân sách chi tiêu giáo dục, dự toán chi các chương trình mục tiêu non sông hàng năm về giáo dục của thành phố theo trả lời của Sở giáo dục đào tạo và Đào sản xuất và Sở Tài chính.

9. Kiểm tra, thanh tra cùng xử lý vi phạm theo thẩm quyền việc tiến hành chính sách, pháp luật, kế hoạch, chương trình, đề án và các quy định của cấp bao gồm thẩm quyền trong nghành nghề dịch vụ giáo dục và đào tạo; xử lý khiếu nại, cáo giác và ý kiến đề xuất của công dân về nghành nghề dịch vụ giáo dục thuộc thẩm quyền; thực hành tiết kiệm, phòng kháng tham nhũng, tiêu tốn lãng phí theo công cụ của pháp luật.

10. Quản lý biên chế, thực hiện tuyển dụng, hòa hợp đồng làm cho việc, điều động, luân chuyển, đào tạo, tu dưỡng về siêng môn, nghiệp vụ và tiến hành chế độ, thiết yếu sách, khen thưởng, kỷ luật so với cán bộ, công chức, viên chức và fan lao cồn thuộc phạm vi làm chủ của phòng theo điều khoản của lao lý và uỷ quyền của Ủy ban quần chúng thành phố.

11. Thống trị tài chính, tài sản, cơ sở vật hóa học được giao theo cơ chế của lao lý và ủy quyền của Ủy ban dân chúng thành phố.

12. Thực hiện công tác report định kỳ và hốt nhiên xuất về tình hình triển khai nhiệm vụ được giao cùng với Ủy ban nhân dân thành phố và Sở giáo dục và Đào tạo.

13. Triển khai các trọng trách khác vày Ủy ban quần chúng thành phố, chủ tịch Ủy ban nhân dân tp giao hoặc theo pháp luật của pháp luật.