Lời bài hát auld lang syne

Nhập bất kể thông tin gì về bài xích hát bạn có nhu cầu tìm. VD: Tên bài xích hát, Tên Nghệ sĩ, Lời bài xích hát... Hệ thống hỗ trợ việc tra cứu kiếm với giờ đồng hồ Việt không vết và tất cả dấu

Bạn đang xem: Lời bài hát auld lang syne

Should auld acquaintance be forgot,And never brought to lớn mindShould auld acquaintance be forgot,And auld lang syneAnd surely ye "ll be your pint" stowpAnd surely I "ll be mineAnd we "ll take a cup o" kindness yetFor auld lang syneWe twa hae run about the braesAnd pou"d the gowans fineBut we "ve wander"d monie a weary fitSin" auld lang syne.We twa hae paidl"d in the burnFrae morning sun till dineBut seas between us braid hae roar"dSin" auld lang syneAnd there"s a hand, my trusty fiereAnd gie "s a hand o" thineAnd we "ll tak a right guid-willie waughtFor auld lang syneFor auld lang syne, my dearFor auld lang syneWe"ll tak a cup o" kindess yetFor auld lang syne(And now for the English translation:)Times Long GoneShould old acquaintance be forgot,And never brought to lớn mindShould old acquaintance be forgot,And days of long agoFor old long ago, my dearFor old long ago,We will take a cup of kindness yetFor old long agoWe two have run about the hillsidesAnd pulled the daisies fine,But we have wandered many a weary footFor old long agoWe two have paddled in the streamFrom noon until dinner time,But seas between us broad have roaredSince old long agoAnd there is a hand, my trusty friend,And give us a hand of yours,And we will take a goodwill draughtFor old long agoAnd surely you will pay for your pint,And surely I will pay for mineAnd we will take a cup of kindness yetFor old long ago

Xem thêm: Choi Ji Woo Trở Lại Đóng Phim Của Choi Ji Woo Mới Nhất Trên Vnexpress

*

should auld acquaintance be forgot,and never brought to mindshould auld acquaintance be forgot,and auld lang syneand surely ye "ll be your pint" stowpand surely i "ll be mineand we "ll take a cup o" kindness yetfor auld lang synewe twa hae run about the braesand pou"d the gowans finebut we "ve wander"d monie a weary fitsin" auld lang syne.we twa hae paidl"d in the burnfrae morning sun till dinebut seas between us braid hae roar"dsin" auld lang syneand there"s a hand, my trusty fiereand gie "s a hand o" thineand we "ll tak a right guid-willie waughtfor auld lang synefor auld lang syne, my dearfor auld lang synewe"ll tak a cup o" kindess yetfor auld lang syne(and now for the english translation:)times long goneshould old acquaintance be forgot,and never brought khổng lồ mindshould old acquaintance be forgot,and days of long agofor old long ago, my dearfor old long ago,we will take a cup of kindness yetfor old long agowe two have run about the hillsidesand pulled the daisies fine,but we have wandered many a weary footfor old long agowe two have paddled in the streamfrom noon until dinner time,but seas between us broad have roaredsince old long agoand there is a hand, my trusty friend,and give us a hand of yours,and we will take a goodwill draughtfor old long agoand surely you will pay for your pint,and surely i will pay for mineand we will take a cup of kindness yetfor old long ago